Uyarlama

Uyarlama

Varolan mevcut CRM inizi taşımak ya da mevcut sisteminizi CRM e uyarlamak için kendinizi şu soruları sorarken bulabilirsiniz;

  • Neden bu CRM projesini yapmalıyız?
  • Hangi problemleri çözmeye çalışıyoruz?
  • Bu CRM projesiyle hangi sonuçları almayı hedefliyoruz?
  • Hedeflediğimiz sonuçlara göre bir sonraki adımda neler yapmalıyız?

Şirketler, CRM sistemlerinden gerçek iş avantajları elde etmek istiyorlarsa, bu soruları açık ve net bir şekilde cevaplayabilmelidirler. Ne yazık ki, hızlı ve dağınık bir CRM uygulamasına giren birçok şirket ancak birkaç ay sonra, beklentilerindeki iş değerini elde edemedikleri gibi sisteme olan inançlarını da kaybediyorlar. Bu zamana kadarki tüm başarılı CRM uygulamalarından edinilen deneyimlerimizin neticesinde; CRM programlarını fikirden analize,analizden uygulamaya ve ötesine geçerek, CRM programına yön verecek stratejik bir yol haritası geliştirilmesine yardımcı olan özel bir hizmet sunmaktayız.Bu sürecin temel sonuçlarından bazıları şunlardır:

  • Stratejik Hedeflere Odaklanılması
  • Uzun Vadeli Yol Haritası Çıkarılması
  • Başarıyı Değerlendirecek Ölçütler

Müşterilerin ulaşmayı hedefledikleri iş değerlerine yönelik yol haritası cıkarılırken aynı zamanda teknik ve stratejik olarak yapılan detaylı analiz ile tüm yapılabilir senaryolar değerlendirilir. Bu senaryolardan belirlenen girişimi sağlama, hedefe ulaşma ile ilgili öncelikler yapıya uygun olarak belirlenerek CRM’in tüm potansiyel yeteneklerini kullanacak bir yol haritası belirlenir.